Link til Øre-næse-halsklinikken

Velkommen til Vangsaa Arkiv.

Vangsaa arkiv er et historisk og nutidig arkiv over området Vangsaa, Vang og lidt fra Klitmøller.

Vangsaa er beliggende mellem Vorupør og Klitmøller, helt ud til de sidste klitter ved Vesterhavet.

Området emmer af historie, der både omhandler strandinger, industri, en kendt skuespiller og meget mere.

Da jeg flyttede herud i 1981, blev jeg straks grebet af den historie, som dette lille samfund har, og følte, at det var en historie, der bør gemmes for eftertiden.

I 2004 åbnede jeg Vangsaa Arkiv, et sted som kan besøges af alle interesserede. I september 2014 udkom bogen: ” Vangsaa, historien om en klat huse på kanten af havet, om menneskene, der levede der, og om den historie de skabte”. Bogen blev skrevet i samarbejde med Flemming Bach. Se mere under Vangsaa i dag.

I er velkommen til en rundtur på hjemmesiden, besøge arkivet i Vangsaa eller ringe til mig for yderligere oplysninger. tlf. 97 97 42 72 – mobil 23 47 55 57.

Se alle billeder fra Vangsaa

Kontakt

Jette Andersen

Skjærbakken 17

Vangså

7700 Thisted

tlf. 97 97 42 72

mobil. 23 47 55 57

E-mail: Jette Andersen

 

 

Lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune

DK-Gravsten.dk

Jul i Thy

Vang-Tvorup-Vangså Borgerforening

Du er besøgende nr.:

Lidt om mig selv.

Jeg hedder Jette Andersen - datter af Jens Østergaard Poulsen & hustru Hansine Laurine (Sinne) Poulsen.

Jeg er født på Fyn i 1960, senere flyttede vi til Jylland. Fra jeg var 10 år, boede vi i Nr. Borup i Møldrup Kommune.

Jeg blev i 1981 gift med Ole Nystrup Andersen, der boede i Vangsaa – et lille hyggeligt lokalsamfund mellem Klitmøller og Vorupør i Thy. Jeg flyttede som det naturligste til Vangsaa, hvilket jeg aldrig har fortrudt.

Ole og jeg har 2 børn, som begge er voksne og flyttet hjemmefra.

Ud over Vangsaa Arkiv beskæftiger jeg mig også med andre historiske og lokale projekter

· Jeg samler billeder ind for Lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune, scanner dem og lægger dem på nettet.

· Affotografering og registrering af gravstene på forskellige kirkegårde i Thy. Disse billeder bliver lagt ud på nettet. De kan ses på DK-Gravsten.dk og Lokalhistorisk arkiv for Thisted kommune.

· Jul i Thy er en bog om årets gang i Thy. Bogen udkom første gang i 1931.

· Jeg er i bestyrelsen i Vang—Tvorup—Vangså Borgerforening.

· Jeg deltager i Vang—Tvorup—Vangså Lokalhistorisk Gruppe. En lokal historisk gruppe som indsamler og nedskriver historier om personer og steder i området.

 

Strandfoged

I Vangsaa er man stærkt berørt af den omgivende natur og ikke mindst af Vesterhavet.

Ole blev i 1993 udnævnt til Strandfoged for Nordre Strand, som er stranden mellem Vangsaa og Klitmøller.

I 2004, blev jeg udnævnt til Strandfoged, for Mellem strand, som er stranden fra Vangsaa til Bøgsted Rende.

Som Strandfoged besøger vi naturligvis ofte stranden, hvor vi sørger for oprydning og orden. Vi fjerner blandt andet vraggods, som skylles op.       Se artikel fra Thisted Dagblad 2004, Se artikel i Familie Journalen 2008

 

Slægtsforskning

Jeg slægtsforsker både i min egen og min mands familie. Mine aner stammer hovedsageligt fra Nordvestjylland.

Specielt drejer det sig om det meste af Thy i form af Klitmøller, Vester Vandet, Øster Vandet, Hundborg, Vestervig, Hillerslev, Thisted og en lang række andre små byer. Derudover stammer en stor del af slægten fra området Sydthy, Ydby, Dover, Helligsø og Hurup.

Min mands aner stammer hovedsageligt fra Vangsaa, Vorupør, Snejstrup og Hundborg.

 

 

 

 

 

 

 


Create a Free Slideshow

TIL SALG.

                 Jul i Thy.

                 Div. Årgange

 

 

                Historisk årbog.

                Div. årgange